Helgläger

Helgläger

”Att bli inkluderad, ianspråktagen och utmanad för öka sin självkänsla, självständighet och sitt självbestämmande”

Våra helgläger startar fredag eftermiddag och pågår till söndag eftermiddag. Sickla fritidsgård har för närvarande helgläger vid fyra tillfällen i månaden med sju ungdomsplatser per helg. Under dessa helger genomförs flera olika planerade aktiviteter så som besök på bio, museum, bad, sporthallar och andra roliga utflykter. Vid två tillfällen under året har vi storläger då vi flyttar ut hela verksamheten till annan ort exempelvis Vässarö eller liknande. Under lägren lägger vi stor vikt på att ungdomarna skall få upplevelser, stimulans och avkoppling.

Våra olika helgläger:

– Äventyrarna

Ett härligt gäng som tillsammans gör utflykter och söker upplevelser i Stockholms kulturliv. Varje helgläger har olika teman gällande mat och upplevelser – aktiviteter.

Upptäckarna

Ett helgläger där vi upptäcker världen tillsammans, vidgar våra vyer och får nya perspektiv. Vi upplever gemenskap genom samarbete i att planera och genomföra aktiviteter.

Spejarna

En grupp med fokus på kultur, natur och sport. Tillsammans spanar vi efter nya upptäckter och upplevelser som vi kan dela med varandra och prata om och inte minst jämföra med tidigare erfarenheter.

– Utforskarna

Ett helgläger för dig som gillar djur, natur och kultur. Gruppen söker gemensamt nya och roliga aktiviteter som dem vill prova på. En grupp som också testar på hur det är att bli vuxen och flytta hemifrån.