Om Sickla Fritidsgård

Vad är Sickla fritidsgård?

Sickla är en fritidsverksamhet som vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsvariation i åldrarna 12 – 21år. Grunden till verksamheten bygger på vår gemensamma övertygelse om alla människors lika värde samt att alla individer är fria, ansvarstagande, skapande och sociala. All verksamhet och alla aktiviteter inriktar sig på den egna individens utveckling och att samverka och interagera i grupp.

Ungdomarna på Sickla fritidsgård har möjlighet att utvecklas från 12 åring till ung vuxen. Med detta menas att alla personer har möjlighet att utveckla sin egen förmåga och sina färdigheter:

  • Att klara av sin egen vardag
  • Att delta i sociala sammanhang
  • Att skapa egen och givande fritid och en egen umgängeskrets, ett socialt nätverk

Vi har utgått från ovan då vi planerat och byggt upp verksamhetens olika aktiviteter.

NamnlösVerksamhetens öppettider

Verksamheten är öppen alla dagar på året förutom helgdagar och under veckorna 28, 29 och 30 då verksamheten har sommarstängt. Då skolorna har lov eller studiedagar har vi heldagsverksamhet. Vid lov är det inga kvällsaktiviteter.

Plats/Platsansökan

På Sickla fritidsgård finns det 20-25st fritidsplatser, beroende av person/grupp, och 28st helglägerplatser (korttidsvistelse). Är du intresserad av att ansöka om en plats på Sickla så pratar man med oss på fritidsgården och kontaktar kommunen och de ansvariga LSS-handläggarna där.